Advokatfirma Kauffmann & Rud

Møderet for højesteret


Advokatfirmaet yder erhvervsmæssig og privatretlig rådgivning til udvalgte virksomheder og enkelte privatpersoner.

 
Kontakt os gerne og vi vil tage stilling til, om vi mener at kunne bistå. I bekræftende fald vil vi bestræbe os på hurtigt at give et bud på, hvordan problemet kan løses.

Kontakt kan ske til:

Michael Kauffmann, advokat (H)
Josephine W. Månsson, administrator og advokatsekretær
Christine Forslund, advokatsekretær og bogholder
 

I det følgende gives nogle eksempler på juridiske emner, som vi behandler:

Erhvervsjura og selskabsret

  • Køb og salg af virksomhed, forretning og restauration.
  • Stiftelse af ApS og A/S.
  • Virksomhedsomdannelse, fusion, salg eller nedlægning.
  • Ansøgning om næringsbrev, alkoholbevilling og godkendelse af drift m.v.
  • Kontakt til myndigheder m.v.

Privatretlige problemstillinger

Familieretlige spørgsmål, herunder f.eks. testamente, ægtepagt, særeje, skilsmissesæreje, samejekontrakt, sager om ægteskab og forældremyndighed m.v.

Køb af bolig - Ejendomsadvokat


Vi bistår med ejendomhandel. 

Visma - LogBuy

Vi giver forskellige tilbud til aftalepartnere, herunder Dansk Arbejdsgiverforening-ansatte, Visma-LogBuy medlemmer og enkelte private med rabat på op til 65%. Indhent gerne tilbud. 


Logbuy - medlem: Ring til advokat Michael Kauffmann eller advokatsekretær Josephine W. Månsson på tlf. 33159315 eller skriv til adv. Michael Kauffmann pr. e-mail: adv@kauffmann.dk, og hør om medlemsrabat/særpriser. 

 

Vi har gennem mere end 30 år bistået hundredevis af køber af boliger og erhvervsejendomme; 

herunder med køb af ejerlejlighed, hus eller sommerhus og andre ejendomskøb. Indhent tilbud på bistand, inklusiv formøde inden underskrift, udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse, evt. pantebreve, anmeldelse til tinglysning - alt under advokatansvarsforsikring.

 
Ejendomsadministration

Indhent tilbud. Vi administrerer ejendomme for udvalgte klienter og ejerforeninger.

Kontakt evt. vores ejendomsadministrator eller advokat Michael Kauffmann.

Inkasso

Effektivt og hurtigt. Indhent et pristilbud gennem vores juridiske konsulent.

Udlændingeret

Visa, opholds- og arbejdstilladelse, asylansøgning m.v.

Strafferet

Overvej at tale med forsvarsadvokaten inden afhøring. Kontakt advokat Michael Kauffmann, der har ført offentlig beskikkede forsvarsopgaver i mere end 30 år.


Kontakt gerne advokat Michael Kauffmann på tlf. 33159315. E-mail: advokat@kauffmann.dk

 

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk