Advokatfirma Kauffmann & Rud

Møderet for højesteret


Advokatfirmaet yder erhvervsmæssig og privatretlig rådgivning til udvalgte virksomheder og enkelte privatpersoner.

 
Kontakt os gerne og vi vil tage stilling til, om vi mener at kunne bistå. I bekræftende fald vil vi bestræbe os på hurtigt at give et bud på, hvordan problemet kan løses.

Kontakt kan ske til:

Michael v. Kauffmann, advokat (H)
Josephine W. Månsson, administrator og advokatsekretær
Lise Osther, ejendomsadministrator og bogholder
 

I det følgende gives nogle eksempler på juridiske emner, som vi behandler:

Erhvervsjura og selskabsret

  • Køb og salg af virksomhed, forretning og restauration.
  • Stiftelse af ApS og A/S.
  • Virksomhedsomdannelse, fusion, salg eller nedlægning.
  • Ansøgning om næringsbrev, alkoholbevilling og godkendelse af drift m.v.
  • Kontakt til myndigheder m.v.

Privatretlige problemstillinger

Familieretlige spørgsmål, herunder f.eks. testamente, ægtepagt, særeje, skilsmissesæreje, samejekontrakt, sager om ægteskab og forældremyndighed m.v.

Køb af bolig - Ejendomsadvokat

Herunder ejerlejlighed, hus eller sommerhus. Indhent tilbud på bistand i forbindelse med ejendomskøb, inklusiv formøde inden underskrift, udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse, evt. pantebreve, anmeldelse til tinglysning - alt under advokatansvarsforsikring.

Ejendomsadministration

Indhent tilbud. Vi administrerer ejendomme for udvalgte klienter og ejerforeninger.

Kontakt evt. vores ejendomsadministrator eller advokat Michael v. Kauffmann.

Inkasso

Effektivt og hurtigt. Indhent et pristilbud gennem vores juridiske konsulent.

Udlændingeret

Visa, opholds- og arbejdstilladelse, asylansøgning m.v.

Strafferet

Overvej at tale med forsvarsadvokaten inden afhøring. Kontakt advokat Michael v. Kauffmann, der har ført offentlig beskikkede forsvarsopgaver i mere end 25 år.

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk